13 April 2018

TÔI KHUYÊN TÔI NGỦ - Linh Phương


Ngủ đi
đừng thức để buồn
Tôi khuyên tôi
thật vô cùng xót xa


Ngủ đi
trăng đã xế tà
Ngoài kia
có ánh sao sa cuối trời


Ngủ đi
đừng thức tôi ơi
Nỗi đau nhân thế
làm người phải mang


Ngủ đi
đừng để đêm tàn
Đèn khuya lụn bất
tôi còn khuyên tôi


Bên bờ
nhật- nguyệt chia đôi
Vai gầy nặng gánh
nửa đời lao đao


Ngủ đi
còn được gặp nhau
Từ trong
những giấc chiêm bao
mõi mòn…


Linh Phương