CHỦ TRƯƠNG & LIÊN LẠC


Chào mừng Quý vị đến với:
Góc Sân Chơi - Hoàng Diệu - Ba Xuyên, Australia
Đây là sân chơi của nhóm thân hữu trong vòng cựu học sinh Trung học Hoàng Diệu
Ba Xuyên nhằm mục đích:
* Nối kết liên lạc với các anh chị em thuộc cựu học sinh Trung học Hoàng Diệu Ba Xuyên khắp nơi hầu duy trì tình thân hữu qua các sinh hoạt thường kỳ hay bất định kỳ.
* Trao đổi tâm tình qua các sinh hoạt văn hóa và văn nghệ với nhau cũng như cùng các thân hữu khắp nơi.
Vì những lý do đó, Góc Sân Chơi - Hoàng Diệu - Ba Xuyên, Australia là nơi anh chị em tìm đến nhau để cảm thấy gần gủi nhau hơn qua tình đồng môn, đồng hương hay qua tình đồng bào trong tinh thần TỰ DO cố hữu ngàn đời của dân tộc Việt. Đây cũng là nơi quý vị thân hữu có thể ghé thăm và tham gia hay nhập cuộc trên một sân-chơi-đầy-những-tình của chúng tôi mà không cảm thấy e ngại.
Bài vở trong Góc Sân Chơi - Hoàng Diệu - Ba Xuyên, Australia xin được ưu tiên cho cho các cựu học sinh Trung học Hoàng Diệu Ba Xuyên gửi đến sau đó là của bằng hữu khắp nơi. Bài được chọn sẽ được post lên trong lần cập nhật gần nhất, bài không được chọn sẽ không được thông báo và hồi đáp và người phụ trách có được sự chọn lựa trong công việc nầy nếu xét thấy cần. Trong muôn mặt giao tiếp trên các trang mạng chúng tôi xin lỗi nếu có sự va chạm về bản quyền và tác quyền của những gì được trình bày trong Góc Sân Chơi - Hoàng Diệu - Ba Xuyên, Australianếu được xin cho chúng tôi biết để rút xuống hay với sự thông cảm vô vàn của Quý vị mà bỏ qua cho, chúng tôi cảm ơn vô cùng.
Nhóm Chủ Trương

Liên lạc với chúng tôi:
hoangdieubxaustralia@gmail.com
hoặc:
* Nguyễn Ngọc Mạnh: manhnguyen@gmail.com
* Huỳnh Tứ Chi: chihuynhtu@ymail.com
* Trương Giám Nam: namgtruong@gmail.com
* Phan Anh Tuấn: mrandmrsbay@hotmail.com
* Võ Việt Hùng: rongtras@gmail.com